Tüm şarkılar ödeme sonrası anında indirilebilir.

Teslimat ve İade Koşulları

Bu sitede kural olarak sadece dital görüntü ve ses satışı yapılmakta olduğundan ve bu satışa konu olan ürünler ALICI’nın www.obenimsarkim.com üzerindeki kendi kişisel bilgileri ve şifresiyle girebildiği hesabına satıcı tarafından teslim ve ifa edilir. Buna gore SATICI, ALICI’nın siparişine konu olan dijital ürün ya da ürünleri ALICI’nın www.obenimsarkim.com üzerindeki kendi kişisel bilgileri ve şifresiyle girebildiği hesabına yükleyerek veya ALICI’ya ait diğer bir elektronik veri taşıyıcı cihaza transfer etmesine olanak sağlayarak ifayı tam ve zamanında yerine getirmiş olacaktır.

Satıcı, sözleşme konusu olan ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

ALICI’nın www.obenimsarkim.com üzerinde, elektronik ortamda oluşturup satın aldığı ürünün teslimi gerçekleştikten sonra, ALICI beyan ve taahhüt ettiği üzere ürünü üç iş günü içerisinde kontrol edip üründeki eksik ve kusuru bildirdiği taktirde SATICI ürünü sipariş edildiği şekilde ALICI’nın www.obenimsarkim.com üyelik hesabına ya da www.obenimsarkim.com üzerindeki kişisel üyelik bilgilerinde yer alan mail adresine teslim etmekle yükümlüdür.

Bu sitede sadece ses ve görüntü içeren dijital ürünler satışı yapıldığı ve bu sözleşmenin konusu sadece bahsi geçen ürünler olduğu için, ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. madde (f) fırkasında bahsedildiği üzere, niteliği gereği teslim edilme gerçekleştiğinde iade talebinde bulunma veya cayma beyanında bulunma olanağı bulunmamaktadır.

Bu sitede satışa konu ürünler, ses, müzik, video, ilustrasyon, fotoğraf gibi dijital ürünlerdir. ALICI’ya elektronik ortamda ve anında teslim edilir. Teslimden sonra iadeye konu edilemez.

Cayma Hakkı

Tüketici Mevzuatı uyarınca cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
  2. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  5. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
  7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

www.obenimsarkim.com üzerinde satılan dijital ürünler yukarıdaki (f) bendi kapsamındaki ürünler niteliğinde olduğu için cayma hakkına konu edilemez.